Burgerschapslab: meer stimulerend burgerschapsonderwijs

Docenten en studenten uit het mbo hebben op 27 maart minister van Engelshoven vijftien plannen voor de verbetering van het burgerschapsonderwijs gepresenteerd. Ook studenten en docenten van mboRijnland waren daarbij aanwezig.

In het najaar van 2018 konden mbo-docenten en -studenten zich aanmelden om deel te nemen aan een Skills Lab Burgerschap, georganiseerd vanuit het Ministerie van OCW.  Een groep van honderd geselecteerde studenten en docenten kreeg de opdracht om voorstellen te ontwikkelen voor meer stimulerend burgerschapsonderwijs in het mbo.

Vanuit mboRijnland werkten vier enthousiaste docenten van de MBO Colleges Gezondheidszorg en Economie mee aan dit project. Yael Weening, Edwin Oudshoorn, Belinda Kleyweg en Marnie Wijnaldum namen deel aan de werkgroep “Kaders”. De samenstelling van de werkgroepen bestond uit studenten en docenten van meerdere mbo-scholen.

De werkgroep met onze studenten en docenten organiseerde diverse bijeenkomsten. Op basis van deze discussiebijeenkomsten kwamen de docenten en studenten met de aanbeveling om het burgerschapsonderwijs anders in te richten. Nu bestaat er een inspanningsverplichting. De werkgroep wil juist een ontwikkelingsverplichting.  Het gaat er niet om dat de student meedoet. Het is belangrijker dat het vak daadwerkelijk een persoonlijke ontwikkeling teweegbrengt. Dat vraagt om onderwijs waarin de studenten zich vanuit eigen ervaringen kunnen verdiepen in de samenleving. Dus geen opdrachten maken uit een werkboek, maar een bezoek brengen aan de Tweede Kamer of de voedselbank.

De minister is erg blij met de adviezen. Een aantal daarvan wil ze graag gerealiseerd zien. Daarvoor verstrekt ze een zogenaamde aanjaagsubsidie.

Interesse in de plannen?

Lees dan de eindpublicatie van het BurgerschapLab

Gerelateerd nieuws