Eerste studenten schakeljaar ontvangen bewijs van deelname

Het Schakeljaar is een initiatief waarmee mboRijnland jaarlijks maximaal 12 leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis kan helpen om vanuit het voortgezet speciaal onderwijs een vloeiende stap te maken naar het mbo. Het afgelopen schooljaar hebben de studenten hard gewerkt aan hun sociale vaardigheden, waarbij communicatie, samenwerking en reflecteren centraal stond. Deze vaardigheden hebben zij nodig bij een vervolgopleiding en/of een werkplaats. De docenten zijn trots op de studenten en dat kregen de studenten ook te horen bij de uitreiking van hun bewijs van deelname. mboRijnland wenst hen veel succes met de volgende stap in hun leven.

 

Over het Schakeljaar
Met het Schakeljaar willen we de studenten goed toegerust en voorbereid begeleiden naar een reguliere mbo-opleiding. Het Schakeljaar geeft hen de mogelijkheid om op een passende manier kennis te maken met terugkerende elementen in ons onderwijs. Denk aan plannen en organiseren, omgaan met veranderingen en samenwerken met anderen. Maar ze ervaren ook de sfeer en complexiteit op het mbo en maken kennis met de roosters en lesmethoden. Tijdens het Schakeljaar is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op een passende opleiding. De studenten volgen onderwijs in een kleine groep en krijgen hierbij meer begeleiding. Een belangrijk doel van het Schakeljaar is ook dat de studenten zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen. Zodat ze na dit extra jaar zowel persoonlijk als professioneel optimaal bij mboRijnland verder kunnen leren via een reguliere mbo-opleiding. Het Schakeljaar wordt extra gefinancierd door een groot aantal gemeenten uit regio Holland Rijnland en Rijnstreek, drie samenwerkingsverbanden VO en mboRijnland.

Gerelateerd nieuws