13
februari
2018
|
11:52
Europe/Amsterdam

Feestelijke start maatwerkopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Start+Maatwerkopleiding+Gespecialiseerd+Pedagogisch+Medewerker

mboRijnland en kinderdagopvangorganisatie Eigen&Wijzer zijn vrijdag 26 januari feestelijk gestart met een maatwerkvariant van onze opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Een opleiding van anderhalf jaar op niveau 4 die mboRijnland en de kinderopvangorganisaties gezamenlijk hebben vormgegeven. In aanwezigheid van onder meer de studenten, praktijkcoaches, relaties en docenten ondertekenden wethouder van Gemeente Wijdemeren Sandra van Rijkom met de directies van mboRijnland en Eigen&Wijzer de samenwerkingsovereenkomst. Dit deden zij onder begeleiding van speciale gasten.

De feestelijke start en ondertekening vonden plaats in Loosdrecht, een van de locaties van Eigen&Wijzer waar de studenten werkzaam zijn.

Lerende organisatie De samenwerking is ontstaan vanuit aansluitende wensen. "Eigen&Wijzer wil zich als kinderopvang-organisatie steeds meer ontwikkelen als lerende organisatie, gericht op ondernemerschap en klantgerichtheid. Deze samenwerking is daar voor ons het antwoord op," vertelt Petra Visser directeur Eigen&Wijzer over de samenwerking. Tegelijkertijd staat mboRijnland graag zo nauw als mogelijk in contact met het werkveld en klinkt de roep om goed opgeleide beroepskrachten steeds luider. Er worden namelijk steeds strengere kwaliteitseisen aan personeel gesteld.

Hoe moet je dan opleiden? "Als er vraag is, zorgen wij dat wij er klaar voor zijn. Wij bieden alle partners graag maatwerk, zodat we tot goed diplomaresultaat kunnen komen en er nog beter geschoold personeel op de werkvloer is," aldus Annette van Krimpen, directeur MBO College Welzijn van mboRijnland.

Leren in eigen werkomgeving

De medewerkers van Eigen&Wijzer krijgen met deze opleiding daarom de mogelijkheid om binnen de huidige werkomgeving hun kennis en vaardigheden te professionaliseren. ​Docenten van mboRijnland verzorgen - in nauwe samenwerking met de praktijkcoaches van de kinderopvangcentra - les op de eigen werkplek. Dat maakt het traject zo bijzonder. Er is daarom gepaste trots rond deze samenwerking waarin theorie in de praktijk mogelijk wordt gemaakt.