Geen besmettingsgevaar na constateren tbc bij student

Bij een van onze studenten Economie in de vestiging Lammenschans in Leiden is besmettelijke tuberculose vastgesteld. Deze ziekte is met medicijnen zeer goed te genezen. De student is uiteraard thuis en wordt behandeld met medicijnen. We hebben meteen contact opgenomen met de GGD en gevraagd hoe we moeten handelen. De GGD heeft gisteren een contactonderzoek (Mantoux-prik) gedaan bij de klasgenoten en docenten van deze student. Hiermee willen we verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. De GGD heeft ons verzekerd dat er geen enkel gevaar op besmetting in het gebouw is. We hebben voortdurend contact met de GGD om een vinger aan de pols te houden.

Hieronder staan antwoorden op veel gestelde vragen. Deze antwoorden komen van de GGD.
 

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de tuberculosebacterie. Na enige maanden of zelfs jaren na een besmetting kan de ziekte tuberculose ontstaan. Bij tijdige ontdekking van zowel een besmetting als de ziekte tuberculose is deze met medicijnen goed te behandelen.

Wat zijn de klachten bij tuberculose?

De verschijnselen van tuberculose zijn algemene klachten die ook bij veel andere ziektebeelden kunnen optreden. Dit maakt het herkennen van de ziekte vaak lastig. De meest voorkomende klachten in het beginstadium van tuberculose zijn nachtzweten, vermoeidheid, koorts, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. Mensen met longtuberculose hebben meestal al langere tijd hoestklachten (langer dan drie weken) en geven soms wat (bloederig) slijm op.

Hoe vindt besmetting plaats?

Een persoon met longtuberculose kan door hoesten en niezen de tuberculosebacterie overdragen. Voor alle duidelijkheid: personen die besmet blijken te zijn met de tuberculosebacterie zijn niet ziek en niet besmettelijk voor anderen. Deze personen kunnen preventief behandeld worden met medicijnen. De kans dat zij de ziekte tuberculose later ontwikkelen wordt daardoor verminderd.

Hoe wordt de diagnose tuberculose gesteld?

Om te bepalen of iemand besmet is met tuberculose, wordt een huidtest gedaan (Mantoux-test). De huidtest toont aan dat het immuunsysteem van het lichaam contact heeft gehad met de tuberculosebacterie, maar de test kan ook positief zijn vanwege andere oorzaken, daarom volgt daarna een specifieke bloedtest. Wanneer uit de bloedtest blijkt dat iemand daadwerkelijk besmet is met tuberculose wordt verder onderzoek verricht om te kijken of iemand al tuberculose heeft ontwikkeld.

Ik ben in mboRijnland geweest, moet ik me nu zorgen maken?

Nee. Als je geen intensief contact met de besmette student en zijn klas hebt gehad, is de kans dat je tuberculose hebt opgelopen verwaarloosbaar. Mocht je vragen hebben of ongerust zijn, neem dan contact op met je huisarts of de GGD Hollands Midden, afdeling tuberculosebestrijding. De afdeling is bereikbaar op dinsdag 8.30 tot 12 uur, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer 088 – 3083321 of via tbcbestrijding@ggdhm.nl.

Waarom wordt alleen deze klas van de besmette student onderzocht?

De student heeft alleen veelvuldig en intensief contact gehad met de studenten in de klas en een aantal werknemers van de school. Zij hebben dus risico op besmetting gelopen. Deze studenten en medewerkers zijn door de GGD onderzocht. Er is volgens de GGD geen verder besmettingsgevaar.

Kan iemand met tuberculose naar school of het werk?

Iemand met besmettelijke tuberculose mag niet naar school of werk. De besmette student zit dan voorlopig ook thuis. De student mag pas weer naar school als deze niet meer besmettelijk is. De arts en de GGD zeggen wanneer dit weer mag.

Gerelateerd nieuws