05
maart
2018
|
11:52
Europe/Amsterdam

MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg willen met werkveld doorbraak realiseren

Opleidingen+Zorg+en+Welzijn

De MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg van mboRijnland hebben een gezamenlijke ambitie: het zetten van een belangrijke stap in hoe we de (toekomstige) professionals van de sectoren zorg en welzijn opleiden en blijvend ontwikkelen.

We weten dat de wereld van deze sectoren in een rap tempo verandert. De vraag vanuit de maatschappij wordt groter en complexer. Burgers nemen steeds meer zelf de regie in handen en technologische vernieuwing leidt tot een ander type vraag van cliënten. Dit zorgt voor hele andere manieren van werken en leren. Hoe zorgen wij dat de professionals van morgen de juiste kennis en kunde hebben om, nu en in de toekomst, cliënten te voorzien in hun behoeften op het gebied van zorg en welzijn?

Samenwerking als sleutel

mboRijnland neemt hierin, als onderwijsinstelling in de regio, het initiatief dat we kenmerken met de titel Perspectief 2030. We schetsen momenteel de eerste contouren voor een samenwerkingsverband – een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg – waarin we samen met het werkveld een doorbraak willen realiseren voor de (opleidings)vraagstukken binnen Welzijn en Zorg.

We willen individuele opleidingsvraagstukken van instellingen bundelen. Omdat we geloven dat samenwerking de sleutel is. Een samenwerking met als doel: onderwijsvernieuwing versnellen en verbeteren, het leervermogen van de sector te vergroten, en vraag en aanbod tussen werkveld en onderwijs beter op elkaar afstemmen.
Ria Rozendaal, directeur MBO College Gezondheidszorg

“We willen individuele opleidingsvraagstukken van instellingen bundelen. Omdat we geloven dat samenwerking de sleutel is. Een samenwerking met als doel: onderwijsvernieuwing versnellen en verbeteren, het leervermogen van de sector te vergroten, en vraag en aanbod tussen werkveld en onderwijs beter op elkaar afstemmen,” vertelt Ria Rozendaal, directeur van het MBO College Gezondheidszorg. “Om dit te realiseren is een fundament nodig. Welke ideeën zijn er om onze doelen te realiseren? Daarover gaan we met relaties uit de regio, het werkveld Welzijn & Zorg en een aantal collega’s van het MBO College Gezondheidszorg en Welzijn op dinsdag 6 maart in gesprek tijdens een werkconferentie,” voegt Annette van Krimpen, directeur MBO College Welzijn, daaraan toe.

Om dit te realiseren is een fundament nodig. Welke ideeën zijn er om onze doelen te realiseren? Daarover gaan we met relaties in gesprek.
Annette van Krimpen, directeur MBO College Welzijn

Doe mee!

Heeft u interesse om bij te dragen aan dit initiatief of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Marjan van Iperen via m.v.iperen@rocleiden.nl.