08
maart
2018
|
11:52
Europe/Amsterdam

Samenwerkingsverband werkveld Welzijn en Gezondheidszorg krijgt gestalte

CIV+Welzijn+en+Gezondheidszorg+1

Nieuwe en innovatieve ideeën, bevlogenheid, bereidheid tot samenwerken en betrokkenheid; dat waren een aantal optimistisch stemmende resultaten van de Werkconferentie Welzijn & Zorg: Perspectief 2030, op 6 maart. De geboorte van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) lijkt aanstaande.

De CIV-werkconferentie, niet geheel toevallig in de ‘hersens’ van de Leidse museum-experience Corpus, was een initiatief van Annette van Krimpen, directeur MBO College Welzijn, en Ria Rozendaal, directeur MBO College Gezondheidszorg van mboRijnland. In de terminologie van gastspreker Arie Voorburg (systeemecoloog bij Arcadis) kan de bijeenkomst worden gezien als deel van de baarmoederlijke fase. Een fase die korter dan negen maanden moet duren, want er is een deadline: op 30 juni sluit de aanmelding voor de zogenaamde RIF-subsidie, die het aanstaande platform van een financiële ruggengraat zou kunnen voorzien. De subsidie is overigens geen voorwaarde voor een CIV: wat de initiatiefnemers betreft, komt dat er sowieso!

De noodzaak is hoog

De ruim veertig aanwezigen – vertegenwoordigers uit onderwijs, werkveld, samenwerkingsorganisaties en gemeentes – gingen aan het werk. In korte, maar krachtige groepssessies probeerden zij vorm te geven aan het CIV, dat als doel heeft onderwijsvernieuwing te versnellen en verbeteren, het leervermogen van de sector te vergroten, en vraag en aanbod tussen werkveld en onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

De noodzaak voor een CIV is hoog, dat was voor iedereen duidelijk. Voorburg had in zijn betoog, waarin hij focuste op het belang van goede zorg in de eerste levensfase van kinderen, duidelijk gemaakt dat samenwerken essentieel is: “Laat je niet binden door systemen. Systemen zijn hokjes en die moeten worden doorgeprikt.” Van Krimpen onderstreepte dat nog eens. “We hebben allemaal een belang. In de sector heeft iedereen er moeite mee personeel te vinden, te boeien en te binden. De uitstroom is hoog evenals de uitval. En op de opleidingen worstelen we ermee hoe we studenten moeten vasthouden en hoe we het onderwijs laten aansluiten op het werkveld.”

Goede wil omzetten in concrete acties

Samenwerking tussen de verschillende belanghouders moet de situatie verbeteren, maar goede wil is niet genoeg, zo bleek aan het einde van de bijeenkomst. “Er is enorm veel bevlogenheid, maar het is in deze startfase nog moeilijk die om te zetten in concrete acties”, vatte een van de groepsleiders de uitkomst van de sessies samen.

Toch leverde de conferentie concrete resultaten op. Deelnemers spraken, door het invullen van een betrokkenheidsformulier, de intentie uit deel te nemen aan het toekomstige CIV. Ook werden er oplossingen bedacht voor een sterkere en aantrekkelijkere sector, zoals imagoverbetering door gerichte campagnes, meer zeggenschap van studenten en medewerkers, ‘customized’ modulair en digitaal onderwijs, curriculumontwikkeling in samenspraak met welzijns- en zorgaanbieders, meer leren in de praktijk en structurele themabijeenkomsten tussen burger, branche en gemeente.

De resultaten worden meegenomen naar een volgende werkconferentie, die medio april zal worden gehouden. Daar moet het nog ongeboren CIV handen en voeten krijgen.