Studenten Zoetermeer ervaren tijdens expeditie wat pesten met je kan doen

Op maandag 1 oktober is de Expeditie VRIEND&VIJAND bij de Zoetermeerse vestiging van mboRijnland gestart. Studenten gaan op expeditie in vijf ‘confrontatiecontainers’ die op het schoolplein zijn geplaatst. In deze containers ervaren de studenten op een interactieve manier wat onder meer vooroordelen, pesten en uitsluiting met mensen kan doen. De expeditie wordt tot 19 oktober bezocht door alle eerstejaars studenten van het mbo.

Geconfronteerd met pest- en conflictsituaties

Expeditie VRIEND&VIJAND is een initiatief van Critical Mass. Zij hebben vijf zeecontainers omgebouwd tot uitdagende ontmoetingsplekken. In de containers worden studenten geconfronteerd met pest- en conflictsituaties op school en krijgen ze inzicht in de verschillende manieren om deze situaties op te lossen. Na het spel wordt met de studenten besproken hoe ze zich voelen, of de pest- en conflictsituaties herkenbaar is, wat ze anders zouden willen en wat ze daarvoor nodig hebben.

Bewust worden van eigen gedrag

In de Expeditie VRIEND&VIJAND worden studenten en medewerkers bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dit heeft op de ander. ,,Dat draagt bij aan een veilige sfeer op de school,” vertelt Susan Sants veiligheidscoördinator van mboRijnland. ,,We vinden het van groot belang dat iedere student en medewerker zichzelf kan zijn en zich van waarde voelt. Inclusiviteit noemen we dat. Daarom creëren we een open sfeer op onze scholen. Onze insteek is dat alles bespreekbaar moet zijn. We letten op elkaar, we hebben een open setting.”

Gerelateerd nieuws